Kontakt

eurookno@eurookno-centrum.sk

KONTAKTNÝ FORMULÁR

FAKTURAČNé ÚDAJE:

EUROOKNO CENTRUM s.r.o.
Hostie 550,95191
IČO:51264765
IČ DPH:SK2120645274

Bankové spojenie:

IBAN SK60 0900 0000 0051 4016 9767         

BIC SWIFT kód GIBASKBX


email:eurookno@eurookno-centrum.sk
telefóne číslo:0905371312